tirsdag 30. juni 2015


BLOMSTERTUR

Spennende tur til Landsemvatnet og Landsemberga.

I berga kan vi finne varmekjære arter på kalkgrunn.
Her vokser også små bregner.
MYSKE finner vi sikkert. Det er en "godluktsplante".
I vatnet gjør vi kanskje noen nye bekjentskap.ONSDAG 8. JULI 2015

KL 18.00- 21.00
Oppmøte ved Landsemvatnet- på Groinn.
Kom og nyt kvelden sammen med naturelskere.
Ta med mat og drikke.
Flora og lupe er greit å ta med om du har.

Styret


Verran naturforening – fuglelyttetur 27. mai 2015.

8 medlemmer møtte opp ved Messa i Malm for å være med på den tradisjonelle turen vi har hver vår. Målet med turen er å lytte og lære fuglesang. Vi vandrer sammen, stopper opp, lytter og diskuterer og blir enige om hvilken art vi lytter til. Etter start fra Messa gikk vi langs Sundbygdveien og ned ved «Gjørvhuset», innover Tjuin til Langnestangen hvor det ble kafferast. Utover Tjuin og tilbake, opp Skogsveien og til Messa. Turen startet kl 18:00, og vi var tilbake litt før kl 21:00.
Følgende arter ble observert.
Svarthvit fluesnapper, gråtrost, spettmeis, kråke, taksvale, bokfink, gransanger, blåmeis, kjøttmeis, rødvingetrost, grønnsisik, skjære, lerkefalk, låvesvale, svarttrost, jernspurv, stær, hagesanger, fiskemåke, ringdue, gulspurv, ærfugl, tornsanger, rødstilk, makrellterne, gråhegre, tjeld, rødstrupe, grønnspett. Arten lerkefalk som vi var så heldige å få se er visstnok første kjente observasjon gjort i Verran.tirsdag 7. april 2015

Innkalling til årsmøte
Onsdag 15.april kl.19.00
Malm skole, Kunst- og håndtverksrom, 4.etg.
(inngang v/SFO)
Sakliste:
1.     Åpning
2.     Valg av møteleder og sekretær
3.     Årsmelding 2014
4.     Regnskap 2014
5.     Fastsetting av kontingent 2015
6.     Budsjett og aktivitetsplan
7.     Innkomne saker
8.     Valg

Eventuelle saker til årsmøtet sendes styret innen onsdag 8. april

mandag 24. november 2014

HØSTMØTE I VERRAN NATURFORENING
TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 18.00
FORMINGSROMMET PÅ MALM SKOLE

FOREDRAG VED NATURFOTOGRAF EINAR HUGNES
              -    Kiskunsagi, Fugleparadiset i Ungarn
              -    Natur i AustraliaSALG AV NATURKALENDEREN 2015
PREMIERING AV BILDER
SERVERING


STYRET ØNSKER ALLE VELKOMMEN!

søndag 5. oktober 2014

NATURKALENDEREN 2015

Naturkalenderen for 2015 er i startgropa og vi trenger bilder.
Bildene må som før være tatt i Verran kommune. Fortrinnsvis digitale bilder, men papir kan sendes. En del mobilbilder viser seg å gi en for dårlig trykkekvalitet.

Digitale bildet sendes: tangvold@online.no
Papirbilder sendes: H. Tangvold
                                Øvre Ressem
                                7790 Malm

FRIST: 26 OKTOBER.


torsdag 3. juli 2014

BLOMSTERVANDRING MED INNSLAG AV INSEKT

Henry, Aldis, Vigdis og Vigdis opplevde en herlig sommerkveld i 
gammel kultureng i Sundbygda tirsdag 1. juli. Det ble mest planter. Vi så mange insekt, men vi hadde ikke så stor kunnskap til å artsbestemme. Vi ble veldig opptatt med plantene, de var mange, og det er artig å lære nye,  noen ble vi kjent med på nytt. Allerede ved veikanten møtte vi mange planter, og vi beveget oss ikke langt, det er ikke nødvendig på en slik tur. Det er godt å være i lag med folk som har tid til å gå et skritt, stoppe og plukke like ved føttene, for deretter å fordype seg, sjekke med floraen og drøfte med de andre. Ikke noe stress og svette. Vi tok oss tid til litt mat og drikke oppi enga med utsikt mot sundet og landskapet omkring. Gransangere underholdt oss, grønnspettunger drev sangøvelse. Vi så steintuftene av bosetting på Saugestadaunet. Villjordbær puttet vi i munnen, litt sure og umodne ennå, men med herlig aroma.
Artene som vi fant:

skogsvinerot
skogburkne
engsyre
hundekjeks
einstape
blåklokke
geitrams
gran
knappsiv
mjødurt
selje
tiriltunge
prestekrage
or
legeveronika
løvetann
bjørk
skogstjerneblom
rødkløver
rogn
gulflatbelg
fuglevikke
krattmjølke
tistel
ryllik
haukeskjegg
rødknapp
storklokke
blåbærlyng
tveskjeggveronika
furu
engfrytle
nypebusk
diverse gressarter
skogstorkenebb
hvitkløver
engsoleie
bringebærbusk
bitterbergknapp
tepperot
smalkjempe
bjønnkjeks
åkersnelle
hundegress
hvitmaure
storkonvall
timotei
svingel
hestehov
firkantperikum
brennesle
groblad
markjordbær
nyseryllik
hengeaks

maiblom