søndag 24. september 2017


Naturkalenderen 2018
Frist for å levere bilder er 2. oktober 2017
Leveres til Harald Tangvold, Øvre Sundbygdveien 61 7790 Malm
Mob 975 47 167 e-post: tangvold@online.no...
Naturbilder. Gjerne av kjente plasser i Verran.
file:///var/folders/b_/yc128_rn65q54hhc0kh3_4qm0000gn/T/Kalender%202017.jpg

tirsdag 30. juni 2015


BLOMSTERTUR

Spennende tur til Landsemvatnet og Landsemberga.

I berga kan vi finne varmekjære arter på kalkgrunn.
Her vokser også små bregner.
MYSKE finner vi sikkert. Det er en "godluktsplante".
I vatnet gjør vi kanskje noen nye bekjentskap.ONSDAG 8. JULI 2015

KL 18.00- 21.00
Oppmøte ved Landsemvatnet- på Groinn.
Kom og nyt kvelden sammen med naturelskere.
Ta med mat og drikke.
Flora og lupe er greit å ta med om du har.

Styret


Verran naturforening – fuglelyttetur 27. mai 2015.

8 medlemmer møtte opp ved Messa i Malm for å være med på den tradisjonelle turen vi har hver vår. Målet med turen er å lytte og lære fuglesang. Vi vandrer sammen, stopper opp, lytter og diskuterer og blir enige om hvilken art vi lytter til. Etter start fra Messa gikk vi langs Sundbygdveien og ned ved «Gjørvhuset», innover Tjuin til Langnestangen hvor det ble kafferast. Utover Tjuin og tilbake, opp Skogsveien og til Messa. Turen startet kl 18:00, og vi var tilbake litt før kl 21:00.
Følgende arter ble observert.
Svarthvit fluesnapper, gråtrost, spettmeis, kråke, taksvale, bokfink, gransanger, blåmeis, kjøttmeis, rødvingetrost, grønnsisik, skjære, lerkefalk, låvesvale, svarttrost, jernspurv, stær, hagesanger, fiskemåke, ringdue, gulspurv, ærfugl, tornsanger, rødstilk, makrellterne, gråhegre, tjeld, rødstrupe, grønnspett. Arten lerkefalk som vi var så heldige å få se er visstnok første kjente observasjon gjort i Verran.tirsdag 7. april 2015

Innkalling til årsmøte
Onsdag 15.april kl.19.00
Malm skole, Kunst- og håndtverksrom, 4.etg.
(inngang v/SFO)
Sakliste:
1.     Åpning
2.     Valg av møteleder og sekretær
3.     Årsmelding 2014
4.     Regnskap 2014
5.     Fastsetting av kontingent 2015
6.     Budsjett og aktivitetsplan
7.     Innkomne saker
8.     Valg

Eventuelle saker til årsmøtet sendes styret innen onsdag 8. april

mandag 24. november 2014

HØSTMØTE I VERRAN NATURFORENING
TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 18.00
FORMINGSROMMET PÅ MALM SKOLE

FOREDRAG VED NATURFOTOGRAF EINAR HUGNES
              -    Kiskunsagi, Fugleparadiset i Ungarn
              -    Natur i AustraliaSALG AV NATURKALENDEREN 2015
PREMIERING AV BILDER
SERVERING


STYRET ØNSKER ALLE VELKOMMEN!