tirsdag 30. juni 2015


Verran naturforening – fuglelyttetur 27. mai 2015.

8 medlemmer møtte opp ved Messa i Malm for å være med på den tradisjonelle turen vi har hver vår. Målet med turen er å lytte og lære fuglesang. Vi vandrer sammen, stopper opp, lytter og diskuterer og blir enige om hvilken art vi lytter til. Etter start fra Messa gikk vi langs Sundbygdveien og ned ved «Gjørvhuset», innover Tjuin til Langnestangen hvor det ble kafferast. Utover Tjuin og tilbake, opp Skogsveien og til Messa. Turen startet kl 18:00, og vi var tilbake litt før kl 21:00.
Følgende arter ble observert.
Svarthvit fluesnapper, gråtrost, spettmeis, kråke, taksvale, bokfink, gransanger, blåmeis, kjøttmeis, rødvingetrost, grønnsisik, skjære, lerkefalk, låvesvale, svarttrost, jernspurv, stær, hagesanger, fiskemåke, ringdue, gulspurv, ærfugl, tornsanger, rødstilk, makrellterne, gråhegre, tjeld, rødstrupe, grønnspett. Arten lerkefalk som vi var så heldige å få se er visstnok første kjente observasjon gjort i Verran.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar