søndag 15. april 2012

Årsmøte avholdt

Årsmøte ble avholdt på eldresenteret den 12 april. Vanlige årsmøtesaker ble behandlet. Ny i styret ble Torbjørn Millerjord som erstatter Marit Aasen som ønsket avløsning. På vegne av foreningen vil jeg takke Marit for hennes innsats for foreningen. Styret har lagt opp til en del aktiviteter fremover så følg med enten her eller ved oppslag i Folla og på Sanna.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar