søndag 6. april 2014

Innkalling til årsmøte
Onsdag 23. april 2014 kl 18:00
Malm skole, Kunst- og håndverksrom, 4. etg.
(inngang v/ SFO)
Sakliste:
  1. Åpning
  2. Valg av møteleder og sekretær
  3. Årsmelding 2013
  4. Regnskap 2013
  5. Fastsetting av kontingent 2014 
  6. Budsjett og arbeidsplan
  7. Innkomne saker
  8. Valg
Eventuelle saker til årsmøtet sendes styret innen tirsdag 15. april

Kveldens naturopplevelse: 
”Ekte naturglede”
Fotoforedrag ved Kjartan Trana og Alette Sandvik


Servering
VEL MØTT!
Medlemskontingent for 2014 kan betales på møtet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar