torsdag 3. juli 2014

BLOMSTERVANDRING MED INNSLAG AV INSEKT

Henry, Aldis, Vigdis og Vigdis opplevde en herlig sommerkveld i 
gammel kultureng i Sundbygda tirsdag 1. juli. Det ble mest planter. Vi så mange insekt, men vi hadde ikke så stor kunnskap til å artsbestemme. Vi ble veldig opptatt med plantene, de var mange, og det er artig å lære nye,  noen ble vi kjent med på nytt. Allerede ved veikanten møtte vi mange planter, og vi beveget oss ikke langt, det er ikke nødvendig på en slik tur. Det er godt å være i lag med folk som har tid til å gå et skritt, stoppe og plukke like ved føttene, for deretter å fordype seg, sjekke med floraen og drøfte med de andre. Ikke noe stress og svette. Vi tok oss tid til litt mat og drikke oppi enga med utsikt mot sundet og landskapet omkring. Gransangere underholdt oss, grønnspettunger drev sangøvelse. Vi så steintuftene av bosetting på Saugestadaunet. Villjordbær puttet vi i munnen, litt sure og umodne ennå, men med herlig aroma.
Artene som vi fant:

skogsvinerot
skogburkne
engsyre
hundekjeks
einstape
blåklokke
geitrams
gran
knappsiv
mjødurt
selje
tiriltunge
prestekrage
or
legeveronika
løvetann
bjørk
skogstjerneblom
rødkløver
rogn
gulflatbelg
fuglevikke
krattmjølke
tistel
ryllik
haukeskjegg
rødknapp
storklokke
blåbærlyng
tveskjeggveronika
furu
engfrytle
nypebusk
diverse gressarter
skogstorkenebb
hvitkløver
engsoleie
bringebærbusk
bitterbergknapp
tepperot
smalkjempe
bjønnkjeks
åkersnelle
hundegress
hvitmaure
storkonvall
timotei
svingel
hestehov
firkantperikum
brennesle
groblad
markjordbær
nyseryllik
hengeaks

maiblom

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar