tirsdag 7. april 2015

Innkalling til årsmøte
Onsdag 15.april kl.19.00
Malm skole, Kunst- og håndtverksrom, 4.etg.
(inngang v/SFO)
Sakliste:
1.     Åpning
2.     Valg av møteleder og sekretær
3.     Årsmelding 2014
4.     Regnskap 2014
5.     Fastsetting av kontingent 2015
6.     Budsjett og aktivitetsplan
7.     Innkomne saker
8.     Valg

Eventuelle saker til årsmøtet sendes styret innen onsdag 8. april

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar